Rozhodli jste se zateplit dům nebo vyměnit okna?

Zařídíme pro Vás dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám po celé České republice.

Kontaktujte nás

Co je Nová zelená úsporám?

V programu Nová zelená úsporám mohou žadatelé získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti domů a to na zateplení obvodových plášťů, střechy, stropu, podlahy a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří), instalaci solárních panelů a další.

Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Při realizaci těchto opatření je snížena energetická náročnost budovy, dochází k zásadní úspoře na vytápění, ke zhodnocení nemovitosti a zároveň je tím větší finanční podpora.

Zelená úsporám bez rizika

Při hledání partnera který Vám pomůže získat Novou zelenou úsporám je důležité najít odborníka, jenž si je jistý kvalitou své práce. Díky našim zkušenostem víme, že dokážeme zhodnotit a následně zajistit poskytnutí dotace na rekonstrukci Vašeho domu. Dokonce jsme si tak jisti kvalitou své práce, že jsme připraveni všechny projektové podklady zaplatit za Vás a Vy nám vše uhradíte pouze v případě, že Vám dotace bude schválena.

Sedm kroků pro zařízení dotace

  1. Rozhodnutí, zda si můžete dovolit o dotaci žádat, dodání veškerých potřebných dokladů k podání žádosti o dotaci
  2. Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu
  3. Podáme za Vás žádost o dotaci jak elektronicky, tak osobně na úřad SFŽP příslušného kraje
  4. Po schválení žádosti o dotaci SFŽP máte 18 měsíců na realizaci navržených opatření v projektové dokumentaci a doložení splnění projektu
  5. Zajistíme informování stavebního úřadu, odborný technický dozor a pomůžeme uzavřít smlouvu s dodavatelskou firmou vč. položkového rozpočtu s navrženým materiálem
  6. Závěrečná administrace projektu a doručení všech potřebných dokladů na SFŽP
  7. Schválení dotace a vyplacení do 8-9 týdnů Státním fondem životního prostředí

Kdo může žádat o dotace?

O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů, u kterých bylo vydáno stavební povolení před rokem 2007. Mohou to být fyzické i právnické osoby. Mající zdroj vytápění (např. kotel) splňující emisní třídu 3. a výše – dle zákona o ochraně ovzduší. Pokud jej nemáte doporučujeme zároveň zažádat i o Kotlíkovou dotaci.

Kotlíkové dotace

Podat žádost Nová zelená úsporám je možno před realizací, v průběhu realizace nebo až 24 měsíců zpětně, vždy je ale lepší nejdříve vyřídit dotaci a potom realizovat. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.